porady prawne

Wszystko na temat pełnomocnictwa

Czasem bywa tak, że nie zawsze jesteś w stanie załatwić osobiście ważną dla ciebie sprawę. W takiej sytuacji może to zrobić w twoi imieniu wyznaczona przez ciebie osoba. Musi mieć jednak na to specjalne zezwolenie zwane pełnomocnictwem i to koniecznie udzielone na piśmie.

Kto może cię reprezentować?

To kto może zostać twoim pełnomocnikiem zależy od rodzaju sprawy.
W sprawach przed sądem cywilnym może być to adwokat, radca prawny lub członek najbliższej rodziny ( małżonek, ojciec, matka czy pełnoletnie dziecko). W sprawach karnych twoim pełnomocnikiem może być wyłącznie adwokat. W sprawach administracyjnych w urzędach może to być każda wyznaczona przez ciebie osoba. Nawet sąsiadka czy koleżanka.

Jak napisać pełnomocnictwo?

Na samej górze kartki po lewej stronie wpisz swoje dane osobowe- imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Po prawej stronie umieść datę sporządzenia upoważnienia.
Następnie w środkowej części strony podaj szczegółowe dane pełnomocnika. Wpisz imię, nazwisko, PESEL oraz numer i serie dowodu osobistego. Napisz, w jakim celu ta osoba ma cię reprezentować.
Na końcu podpisz się odręcznie w przeciwnym razie pełnomocnictwo będzie nieważne.