jak ściągnąć należności

Prawo autorskie

Prawo autorskie są to wszystkie prawa, które przysługują autorowi. Na ich podstawie może podejmować decyzję o użytkowaniu dzieła czy też czerpania z jego tytułu korzyści finansowych, w przypadku złamania tego prawa, w wszelkich sportach pomada adwokat giżycko. Podmiotem prawa autorskiego jest każdy wytwór będący przejawem działalności twórczej. Nie określa się jego wyglądu czy też przeznaczenia. Warto zaznaczyć, że prawo autorskie dzieli się na osobiste oraz majątkowe. To pierwsze jest niezbywalne i przysługuje tylko twórcy, czyli autor może oznaczyć go swoim nazwiskiem lub pseudonimem. Dodatkowo może go wykorzystywać w dowolnym celu, bez jakiejkolwiek zgody. Natomiast prawo majątkowe oznacza możliwość czerpania z jego tytułu zysków. Co więcej, mogą być zbywalne, sprzedawane oraz wprowadzane do handlu. W przypadku zawarcia małżeństwa dochody z jego tytułu stanowią wspólny majątek. Prawo autorskie majątkowe może być dziedziczone lub przekazywane. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku, gdy utwór został upowszechniony osoba prywatna może z niego korzystać bez zgody autora. Istnieje też prawo cytatu, które mówi, że można powoływać się oraz umieszczać części utworu bez pytania o zgodę. Trzeba jednak pamiętać o podaniu autora oraz źródła. Każdy twórca powinien znać przysługujące mu prawa oraz wiedzieć, kiedy są łamane.