pozycjonowanie strony adwokata

Pozycjonowanie stron www przez adwokatów

Często adwokaci zadają sobie pytanie, czy i na jakich zasadach mogą zlecić pozycjonowanie stron www. Pytanie takie zadawane jest równie często w środowisku radców prawnych. Z uwagi na fakt, że Kodeks Etyki Radcy Prawnego milczy na ten temat, należy się skupić na Etyce Adwokackiej. Adwokat to zawód zaufania publicznego, więc wszelkie informacje powinny być prawdziwe i rzetelne. Wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę, że mamy do czynienia z wolnym rynkiem i każdy przedsiębiorca stosuje i stosować musi marketing.

Popularną formą marketingu jest obecnie marketing w sieci. Prawie każde przedsiębiorstwo posiada dziś stronę internetową. O ile pozycjonowanie stron www może zlecić każdy przedsiębiorca, to w przypadku adwokatów nie jest to proste. Należałoby nawet stwierdzić, że adwokat działa niezgodnie z etyką, jeśli zleca pozycjonowanie stron www. W przypadku, gdy pozycjonowanie stron www dokonywane jest przez samego adwokata możemy teoretycznie mieć do czynienia z działaniem zgodnym z etyką. Jeśli jednak pozycjonowanie stron www zostanie przez adwokata zlecone osobie trzeciej, mamy do czynienia z działaniem sprzecznym z etyką adwokacką.

Reasumując więc, pozycjonowanie stron www jest dopuszczalne, gdy dokonywane jest to przez adwokata osobiście. Niedopuszczalne i sprzeczne z etyką jest jednak pozycjonowanie stron www przez adwokata na podstawie zlecenia udzielonego osobie trzeciej. Firmy oferujące pozycjonowanie stron www powinny być tego świadome.